Kwalitatief onderzoek

Menselijk gedrag leren begrijpen zit in de kern van ons DNA. Of het nu gaat om de keuzes die mensen maken of de schijnbare paradox tussen ‘zeggen en doen’. Al sinds het ontstaan van Beautiful Lives in 2005 vertalen we inzichten uit etnografisch onderzoek naar concrete, innovatieve oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Kwalitatief onderzoek

Niet voor niets luidt ons credo: ‘If you don’t understand people, you don’t understand business’. Wij staan voor solide inzichten op basis van kwalitatief onderzoek. We gebruiken daarbij zowel vernieuwende, digitale als klassieke onderzoeksmethoden.

 

womanspector

In de samenwerking met onze opdrachtgevers staan de volgende waarden centraal:

  • Team up. Onze trajecten bevatten altijd een aantal werksessies, zoals een kick off en analyse-sessie. Wij zijn ervan overtuigd dat je de beste resultaten krijgt als je samenwerkt en alle kennis samenbrengt.
  • Zoom out. We zoomen uit voordat we inzoomen. We kijken altijd naar de bredere context van het vraagstuk. Dit doen we vanuit het oogpunt van de gebruiker en van de opdrachtgever.
  • Vanuit verschillende perspectieven. Wij bekijken een vraagstuk van verschillende kanten. We analyseren vanuit een motivationeel, neuro- en  gedrags-economisch perspectief.  Zo voorkomen we tunnelvisie en halen we de onderste steen boven.
  • Impact. Elk bureau wil impactvolle resultaten leveren. Wij doen dat niet alleen met concrete aanbevelingen, maar ook met onze sterk visuele rapportages, one-pagers voor concepten, gevisualiseerde customer journeys en video’s.

De kracht van kwalitatief

Bij kwalitatief onderzoek is niet het aantal respondenten de graadmeter voor goede inzichten, maar wat wij het ‘verzadigingspunt’ van een onderzoek noemen. Hoeveel mensen moet je spreken voor je ‘niks nieuws meer hoort’? Het is bewezen dat je – bij een zorgvuldige selectie – met tien respondenten al tussen de 80 en 95% van je inzichten helder hebt. Dan heb je het grootste deel van de plussen en minnen van de onderzochte concepten, communicatieroutes en prototypes te pakken.

Bij kwalitatief onderzoek krijg je bovendien meteen zicht op het ‘waarom’ van die plussen en minnen. Zo kun je direct mogelijke oplossingsrichtingen identificeren!

Meer weten?

Met ons samenwerken? Of weten wat we voor jou kunnen doen? We horen graag van je! 

Neem contact met ons op.
Get in contact with beautuful lives