Doelgericht customer centric innoveren met semiotics

Door de culturele codes van je doelgroep te kraken, kun je veel
doelgerichter werken aan mooie customer centric innovaties! En als
je die codes ook nog weet te doorbreken, kun je je doelgroep
verleiden
om eens met een heel andere blik naar je product te kijken.
Zo geef je met semiotics nieuwe betekenis aan je merk of categorie.

Doelgericht customer centric innoveren met semiotics

Semiotiek onderzoekt de tekens en symbolen – de culturele codes – die mensen in het dagelijks leven gebruiken, en de betekenis die ze aan die codes geven. Denk aan woordgebruik, beeldtaal en symbolen, maar ook aan kleuren en vormen bijvoorbeeld.

De overvloed aan codes in online (social) media maakt semiotiek een mooie manier om de wereld om ons heen en de ontwikkelingen daarbinnen beter te duiden. Bij Beautiful Lives zetten we geregeld semiotics in om dieper in de doelgroep te duiken. Welke onderwerpen houden jouw doelgroep bezig? En welke codes gebruiken ze in hun communicatie over jouw productcategorie?

Hoe wij semiotics inzetten

Beautiful Lives brengt op een systematische manier de relevante codes voor je in kaart. Welke nieuwe woorden, beelden en symbolen gebruikt je doelgroep om te communiceren over bijvoorbeeld duurzaamheid, gemak of gezondheid?

Met hulp van AI gaan we online – vooral op social media – op zoek naar codes. We kijken bijvoorbeeld op TikTok, volgen influencers en checken de juiste hashtags om te zien op welke manier mensen over een onderwerp communiceren.

Daarbij kijken we niet alleen naar de dominante ‘tekens en symbolen’, de codes die mensen nu het meest gebruiken. We gaan juist ook op zoek naar de codes die in opkomst zijn. Op basis daarvan kunnen we een aantal innovatierichtingen voor je ontwikkelen.

Cocktails in de middag

Zoals bij ieder onderzoek vraagt ook een semiotische aanpak eerst om een heldere afkadering van het onderwerp of de productcategorie. Daarna bepalen we welke aanverwante thema’s en/of categorieën eventueel ook interessant zijn om te analyseren. Stel, je wil binnen de productcategorie cocktails innoveren. Dan is het een goed idee om te leren van opkomende codes binnen categorieën als bier en sterke drank. Maar het kan ook heel goed werken om juist ook productcategorieën op te nemen die net wat minder voor de hand liggen, zoals lifestyle en mode.

In de categorie cocktails zien we in dat geval een mooie shift in de beeldvorming. Ja, cocktails worden nog steeds gezien als een drankje voor een speciale avond uit. Woorden als feestelijk, luxe en high-class kwamen nog steeds veel terug. Maar mede door de opkomst van de non-alcoholische mocktail zien we ook een duidelijke tendens naar de cocktail als een lekker drankje dat je gewoon kunt drinken waar en wanneer je maar wil. Ook ’s middags op een zonnig terras. Er zijn inmiddels zelfs al blikjes pre-mixed cocktails op de markt!

Voorbeelden uit de praktijk

Semiotics kun je op talloze manieren inzetten. Vaak combineren we de inzichten met kwalitatief onderzoek, waarbij we in gesprek gaan met de doelgroep. Zo worden de bevindingen uit het semiotics onderzoek ingebed. Een paar voorbeelden uit onze praktijk:

De kracht van kleur

Voor GNT, dat natuurlijke kleuroplossingen voor de voedingsindustrie ontwikkelt, zetten we semiotics in om de kracht van kleur te onderzoeken. Kleur heeft veel invloed op wat consumenten van een product verwachten. Er zijn culturele codes verbonden aan kleuren, en die kun je heel effectief inzetten bij productontwerpen en verpakkingsdesign. Door de goede codes te kraken, kan GNT nu en in de toekomst de juiste snaar raken bij de beoogde doelgroepen.

Superwoman

Voor een innovatietraject wilde een klant meer weten over de beeldvorming rondom moederschap in de nabije toekomst. We keken naar codes in de huidige popcultuur, mode en productcategorieën die zich speciaal op vrouwen richten. Zo leerden we dat de jonge vrouwen van nu op een andere manier bezig zijn met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw dan een tijd geleden. Jonge vrouwen zien zichzelf als anders, als wezens die beschikken over een ‘superpower’. Een kind op de wereld zetten wordt in dat licht bezien steeds meer een machtig iets. Daar kan de klant nu veel beter op inspelen.