Kerstgeschenk 2022 gaat naar NASF

Al een aantal jaar besteden wij ons kerstbudget aan projecten die
onze steun goed kunnen gebruiken. Een van de deelnemers aan
onze onderzoeken attendeerde ons op het Nederlands Albert
Schweitzer Fonds. Zij wilde haar eigen vergoeding hieraan over
laten maken. We volgen graag haar goede voorbeeld en schenken
ons kerstbudget daarom aan het NASF.

Kerstgeschenk 2022 gaat naar NASF

Het NASF zet zich in voor kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Sub-Sahara Afrika. De steun bestaat uit eenmalige giften voor het realiseren van projecten zoals bijvoorbeeld een gezondheidspost, waterkiosk, vrouwencentrum of zonnepanelen voor een kliniek.

Het fonds werkt actief samen met Afrikaanse en Nederlandse gezondheidspioniers. Bevlogen mensen die nieuwe wegen en terreinen van gezondheidszorg willen ontsluiten in Afrika, in de voetsporen van Albert Schweitzer. De gezondheidspioniers nemen het initiatief, het NASF geeft ze het nodige steuntje. De donaties komen volledig ten goede aan hun gezondheidsprojecten in Afrika.

Het fonds ondersteunt projecten op vijf thema’s:

  1.  Medische zorg
  2.  Vrouw & Gezondheid
  3.  Kwetsbare groepen
  4.  Water en sanitatie
  5.  Moeder & Kind

Het NASF streeft bovendien naar een duurzame impact en ziet erop toe dat bij elk project aandacht is voor training gericht op goed gebruik en onderhoud. Lees hier meer over de projecten van het NASF >>.

 

We wensen je fijne feestdagen toe en een prachtig 2023!