+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
Solutions

BL*5W-model

BL*5W-model

Richtingen voor een nieuw concept met een gestructureerde aanpak

Hoe ontwikkelen we een goede positionering voor ons nieuwe product of dienst? Met deze vraag komen klanten regelmatig bij ons. Om ze hierbij te ondersteunen gebruiken we het 5W-model. Met dit model leggen we op een gestructureerde manier richtingen voor een nieuw concept bloot.

Aanpak

We beginnen met een uitgebreide inventarisatie. We brengen in kaart welke inzichten er al beschikbaar zijn rondom:

  • de categorie
    We focussen op de W van What (productattributen) en de How om te analyseren hoe er over de categorie wordt gesproken met consumenten. Zo krijgen we zicht op de zogenaamde categoriecodes en de manier waarop benefits worden gecommuniceerd.
  • de context
    Dan kijken we naar de context waarbinnen het concept betekenis krijgt. Dat doen we door in te zoomen op de W van Where (locaties) en de W van When (momenten). Zo achterhalen we wanneer en waar het concept relevant kan zijn.
  • de behoeften en motivaties voor gebruik voor het concept
    Tenslotten kijken we naar de W van Who (identificeren van gebruikersgroepen) en de W van Why (onderliggende motivaties en behoeften) om inzicht te krijgen in de motivaties om het concept te gaan gebruiken.

Door dit proces heel systematisch te doorlopen wordt duidelijk waar nog inzichten ontbreken en aanvulling nodig is.

We bekijken de W’s en de ene H zowel vanuit consumenten als uit shopperperspectief. De primaire drivers voor consumenten en shoppers maak je inzichtelijk door te kijken naar de Who, Why en When. Marketeers leggen de focus vaak op de rechterkant van het model: what, how en where.

Ontwikkelen conceptrichtingen

Na de analyse werken we in een creatieve sessie aan conceptrichtingen op basis van de (combinatie van) deze inzichten. Zo ontwikkelen  op een gestructureerde en creatieve manier conceptroutes die vanuit verschillende invalshoeken ontstaan. Bijvoorbeeld een route vanuit de combinatie van context en codes. Of vanuit needs en context waarmee een needstates gedreven conceptrichting onstaat. Of we ontwikkelen een conceptroute juist vanuit de disruptie van codes.

Voorleggen aan respondenten
De kansrijke concepten worden schetsmatig uitgewerkt. Elk concept krijgt een naam en verpakkingsdesign. Deze worden vervolgens getoetst bij de doelgroep. Op basis van deze feedback kan het beste concept nog verder worden aangescherpt.

Met deze aanpak helpen we onze klanten om tot de scherpste positionering te komen voor hun nieuwe product of dienst.

Like what you see?

Bekijk alle solutions

Solutions