+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
06 apr 2018 -

Iedereen weet natuurlijk wat astma is en je kunt je vast voorstellen wat het betekent om deze ziekte te hebben. Wat velen zich niet realiseren, is dat er verschillende vormen van astma zijn. De meeste patiënten hebben de minder ernstige vormen; deze zijn mede daardoor meer top of mind wanneer men denkt aan astma. Echter, het ware verhaal van patiënten met ‘ernstig astma’, een relatief kleine groep, was tot voor kort veel minder goed bekend.

AstraZeneca wilde echt begrijpen wat er gebeurt in het leven van patiënten met ernstig astma; de impact die de ziekte heeft, hoe patiënten (opnieuw) invulling geven aan hun leven, hoe ze de (medische) zorg ervaren en waar de grootste knelpunten liggen. Om van daaruit, samen met patiëntenverenigingen die zich inzetten voor deze patiënten, oplossingen te bedenken voor het aanpakken van de knelpunten.

Middels een etnografische aanpak op basis van foto-opdrachten, thuisgesprekken en observaties met patiënten en naasten heeft het Beautiful Lives team zich ondergedompeld in de wereld van mensen met ernstig astma. Een aanpak die zich kenmerkt door empathie, diepgang en concreetheid en al eerder succesvol is geweest voor patient journeys rondom o.a. melanoom, ms en borstkanker.

De patient journey die hieruit naar voren komt, geeft inzicht in de verschillende fasen die patiënten doorlopen en in de manier waarop de zorg in deze fasen geoptimaliseerd kan worden. Inzicht in de enorme impact van deze ziekte op het dagelijks leven van patiënten (sociaal, emotioneel en maatschappelijk) vormt de aanleiding om ook hiervoor oplossingen te ontwikkelen.

De uitdagingen zijn groot, maar de gegenereerde output biedt AstraZeneca, patiëntverenigingen en alle andere betrokkenen bij deze patiëntengroep richting om tot relevante oplossingen te komen.

Gerelateerd nieuws