+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
11 aug 2020 -

Veel van onze klanten in FMCG en retail worstelen met de vraag ‘Hoe gaan we om met plastic, als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie?” Het imago van plastic is negatief en de samenleving wordt zich steeds meer bewust van de impact van plastic op de omgeving. Reduce, re-use, recycle is de mantra. Voor veel producenten is plastic echter niet zo makkelijk vervangbaar. Dat levert merken een lastige paradox op in hun duurzaamheidsstrategie.

Beautiful Lives is de afgelopen maanden in de consumentenbeleving van plastic gedoken, middels focusgroepen (in Nederland) en online exploratie met onze tool BL*Discover.ai. We hebben een aantal concrete handvatten ontwikkeld voor communicatie en gedragsverandering rondom plastic, die we graag delen. Tijdens ons webinar in augustus kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Op welke manier leg je uit waarom je plastic gebruikt?
  • Hoe laat je geloofwaardig zien welke stappen je nu en in de toekomst zet in het terugdringen van het gebruik van plastic?
  • Welke samenwerkingen kun je in de keten aangaan, om samen plastic afval aan te pakken?
  • Op welke manier kun je consumenten helpen bij het (her-) gebruik en scheiden van plastic?
  • Inspirerende voorbeelden van merken die een gedragsverandering rondom plastic verpakkingen realiseren.

Meer informatie?
Van het webinar zijn een handout en een recording beschikbaar. Wil je deze te ontvangen, neem dan contact op met Gaby Siera.

Gerelateerd nieuws