+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
13 sep 2021 -

Patientjourney HAE genomineerd voor Takeda’s ‘Patient Centricity Ambassador of the Year Award’

Kunnen jullie ons helpen inzicht te krijgen in de informatiebehoeften van een patiëntengroep met een heel zeldzame aandoening?  Wij willen ook voor die patiëntengroep onze supportrol goed invullen! Dat was zo’n beetje de vraag waarmee Takeda Beautiful Lives benaderde. Zeker kunnen we dat. En hoe! Ondertussen is dit mooie project genomineerd voor Takeda’s ‘Patient Centricity Ambassador of the Year Award’!

Door nauwe samenwerking met de patiëntenvereniging voor HAE patiënten hebben we mogelijke deelnemers gevonden. Met geduld en open en eerlijke communicatie hebben we 4 patiënten bereid gevonden om met ons in gesprek te gaan over hun ervaringen en informatiebehoeften in de verschillende stadia van hun ziekteproces. Eerst via een diepgaand, persoonlijk, individueel gesprek, gevolgd door een online co-creatief groepsgesprek waarin we o.a. gewerkt hebben aan de website en app voor HAE patiënten.

Met 4 patiënten inderdaad! Weinig? Misschien wel, maar misschien ook niet als je bedenkt dat er in Nederland ongeveer 1000 HAE patiënten zijn. En misschien ook niet als je de tijd kan nemen om met elke deelnemer de diepte in te gaan en zo 4 gedetailleerde individuele patient journeys kan ontwikkelen die elk een heldere basis boden voor de doorontwikkeling van de site en de app. En blijkbaar zeker niet te weinig voor deze eervolle nominatie.

Gerelateerd nieuws