+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
16 dec 2020 -

Kerstgeschenk voor Kwinella Nursery School

Deze tekst en foto’s kregen we van Stichting Silo Dialla

Over Kwinella
Kwinella is een rurale gemeenschap in Gambia (West-Afrika) , zo’n 150 kilometer landinwaarts vanaf de kust, bestaand uit zo’n 300 compounds. Een compound is een groep huisjes, door een omheining afgescheiden van de omliggende compounds, die toebehoren aan een extended family. Meestal wordt een compound bewoond door 10 à 20 personen van een extended family. Naar Gambiaanse begrippen is Kwinella een grote gemeenschap.

De school
Toen we in 2014 bij de ‘Kwinella Nursery School’ waren, zag deze er zo uit (zie onderstaande foto’s). Het dak lekte daardoor stond er schimmel op de muren. Er waren bijna geen tafels en stoeltjes en er zaten gaten in de vloer.

Inmiddels hebben we, met hulp van verschillende Nederlandse scholen, de afgelopen jaren kunnen zorgen voor een nieuw dak, een nieuwe vloer, opnieuw gepleisterde en geschilderde muren, tafels en bankjes voor de kinderen en zelfs een speeltoestel op het schoolplein. Het schooltje heeft echter nog geen wc’s. De gift van Beautiful Lives zal worden gebruikt om een ruimte met 2 wc’s te bouwen voor de Kwinella Nursery School.

Achtergrond Kwinella Nursery School

‘Kwinella Day Care and Nursery School’ (kortweg Kwinella Nursery School genoemd) is opgericht in 1995 als een community based project.  De school is gebouwd op land dat toebehoort aan de gemeenschap Kwinella en het is officieel geregistreerd bij de ‘Attorney General Chamber’ als een geldig rechtspersoon. Kwinella heeft een (Engelstalige) lagere school en een (Engelstalige) middelbare school, welke door de overheid, in samenwerking met UNICEF, opgezet zijn.

Aangezien kinderen pas vanaf een leeftijd van 7 of 8 jaar naar de lagere school gaan, heeft de gemeenschap op eigen initiatief de ‘Kwinella Day Care and Nursery School’ opgezet, om kinderen beter voor te bereiden op de lagere school. Belangrijk hierbij is dat de kinderen alvast Engels leren, hetgeen de meesten in het dagelijks leven niet meekrijgen, omdat in Kwinella eigenlijk alleen Mandinka gesproken wordt in huis en op straat.

De kinderen werd aanvankelijk gevraagd 5 Dalasi2 per maand te betalen als bijdrage aan het onderwijs. Dit bedrag bleek echter voor de meeste kinderen te veel te zijn. Daarom besloot het schoolbestuur in 1996 om op ‘vrijwillige’ basis verder te gaan: er werd niet langer schoolgeld gevraagd van de kinderen, om zo veel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen om op jonge leeftijd toegang te hebben tot onderwijs.

Het besluit tot afschaffen van het schoolgeld, had tot gevolg dat drie docenten besloten te stoppen met hun werk, aangezien zij het zich niet konden veroorloven om op vrijwillige basis les te geven. Op dit moment zijn er vier docenten werkzaam op de school. Deze docenten zijn afhankelijk van giften van personen of organisaties voor hun inkomen, sinds de beslissing genomen is de kinderen niet langer lesgeld te laten betalen.

De Nursery School werkt wel samen met de Primary School, omdat deze ook het belang van de Nursery School inziet, maar ook de middelen van de Primary School zijn beperkt.

Gerelateerd nieuws