+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps
19 dec 2021 -

Tekst en foto’s zijn aangeleverd door Benedetta Kyengo of Makueni food forestry

Achtergrond
Na een cyclus van droogte en extreme hitte, werd het graafschap Makueni in het oosten van Kenia (8009 km2; 988.000 inwoners) geïdentificeerd als een hotspot. Een plaats van conflicten tussen mens en natuur als gevolg van de strijd om schaars water en grasland. Klimaatverandering is een groeiende bedreiging geworden voor natuurlijke habitats en het levensonderhoud van boeren. Biodiversiteitsverlies en de aantasting van ecosystemen beïnvloeden de bodemkwaliteit en de vegetatie waar de bewoners en het vee van afhankelijk zijn. De aanhoudende onbetrouwbare regenval heeft geleid tot grote oogstverliezen, waardoor ongeveer 60.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp. Watertekort is ook een grote uitdaging. Terwijl de klimaatverandering voortduurt, worden waterschaarste en voedselonzekerheid een steeds grotere uitdaging op dit gebied.

Het Makueni voedselbos project is officieel gestart op 1 april 2020. Het doel van het project is het implementeren van een trainingsprogramma door het gezamenlijk opzetten van voedselbossen. Het betreft een gemengde training (mobiele en persoonlijk) voor en met leden van plattelandsgemeenschappen in Makueni, zoals de lokale (vrouwelijke) kleine boeren en voedselondernemers.

Wat we doen
Ons programma kent drie belangrijke stappen:

  •  Opleiding. We hebben een uitgebreide blended training food forestry ontwikkeld voor beide klassen, een face-to-face en een digitale versie. Ons trainingsmateriaal heeft vijf modules. We geven boeren een vereenvoudigde versie van een theorieles en een aantal praktische.
  •  Implementatie. In deze stap werken we samen met boeren om hun voedselbos te ontwerpen en aan te planten.
  • Marketing. In deze stap helpen we een eerlijke markt te krijgen voor de producten die de boeren verbouwen

Tot nu toe hebben we 100 boeren getraind. We helpen nu om 60 van de getrainde boeren bij het laten groeien van hun voedselbossen.

Uitdagingen
Omdat Makueni een semi-aride klimaat heeft, wordt het geconfronteerd met frequente droogte, wat leidt tot watertekorten. Dit jaar was geen uitzondering, de lange droge periode van mei tot november zonder regen was een grote uitdaging voor onze boeren, vooral omdat jonge bomen in het begin water nodig hebben. De enige beschikbare waterbron in het gebied droogde ook op. Om deze uitdaging op te lossen, hebben we een boorgat gegraven en nu hebben we toegang tot water. We zouden echter graag een watertank kopen om ons waterreservoir te vergroten, omdat onze huidige tank klein is en wanneer vol water overloopt en verloren gaat terwijl we het water goed kunnen gebruiken.

Jaarverslag
In ons jaarverslag Makueni food forestry year’s overview. kunt u in meer detail lezen wat we in 2020 hebben gedaan.

Gerelateerd nieuws