+31 (0)35 30 300 20
info@beautifullives.com
Arendstraat 16 1223 RE Hilversum
Google Maps

Kwalitatief onderzoek

Het begrijpen van menselijk gedrag zit in de kern van ons DNA. Of het nu gaat om de keuzes die mensen maken of de schijnbare paradoxen tussen ‘zeggen en doen’. Sinds het ontstaan van ons bureau hebben we etnografisch onderzoek en de vertaalslag naar concrete oplossingen voor klanten op de kaart gezet. Ons credo luidt niet voor niks ‘If you don’t understand people, you don’t understand business’.  Wij staan voor solide inzichten op basis van kwalitatief onderzoek. We gebruiken daarbij zowel vernieuwende digitale als klassieke kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kenmerkend in de samenwerking met onze klanten zijn onderstaande waarden: 

  • Team up. We werken graag samen en bouwen op kennis van klanten, andere bureaus en onderzoekdeelnemers. Daarom starten we onze projecten altijd met een gezamenlijke kick-off. Daarna delen we topline resultaten eerst via een (online) brownpaper sessie, zodat we aanbevelingen optimaal kunnen laten aansluiten bij de context van onze klanten 
  • Zoom out. We zoomen eerst uit voordat we inzoomen. We kijken naar bredere context waarbinnen het vraagstuk zich afspeelt. Dit doen we zowel aan consumenten als aan opdrachtgeverskant.  
  • Vanuit verschillende perspectieven. Wanalyseren vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Zoals een motivationeel, een neuro- en gedragseconomisch perspectief. Op die manier voorkomen we een tunnelvisie en krijgen we de onderste steen boven. 
  • Impact. Elk bureau wil impactvolle resultaten leveren. Wij doen doet dat niet alleen met concrete aanbevelingen maar ook door onze sterk visuele rapportages. Bijvoorbeeld met films, prototypes en uitgewerkte concepten en visuals. 

Impact

Bij kwalitatief onderzoek is niet het aantal respondenten dat meedoet de graadmeter voor goede inzichten. Maar wel datgene wat je zou kunnen omschrijven als het ‘verzadigingspunt’ van een onderzoek. Hoeveel mensen moet je spreken om te merken dat je ‘niks nieuws meer hoort’?

Onderzoek heeft uitgewezen dat je met 10 respondenten tussen de 80 en 95% van je inzichten in kaart hebt. Dat is het grootste deel van de plussen en minnen van de onderzochte concepten, communicatieroutes en prototypes. Daarbij is het grote voordeel dat je meer zicht krijgt op het ‘waarom’ van die plussen en minnen. Je krijgt hiermee richting voor mogelijke oplossingen. 

Methodieken

Wij zetten de volgende methodieken in voor kwalitatief onderzoek:

  • BL*Campfire. Ons onderzoeksplatform waarin we met creatieve opdrachten in gesprek gaan met consumenten.  Dit doen we om diepgaande inzichten te krijgen. Bijvoorbeeld in de betekenis van ouderschap en hoe zich dat vertaalt in merkvoorkeur en aankoopgedrag. Of bijvoorbeeld in de beleving rondom beleggen en hoe zich dat vertaalt naar opportunityplatforms voor financials.  
  • BL*Bootcamp.  Een combinatie van gesprekken met consumenten en tussentijdse werksessies met de klant waarin we de gesprekken analyseren. Zo maken we optimaal gebruik van de opgedane kennis en maken we daarnaast tussentijds aanpassingen van materiaal en/of themasAan het einde van de Bootcamp gaat het team naar buiten met concrete aanbevelingen en oplossingen. Deze worden vervolgens door ons uitgewerkt in een inspirerende rapportage.
  • BL*ai.   Een state of the art tool waarmee we vraagstukken diepgaand verkennen op basis van online bronnen. Een topstart voor innovatietrajecten of de eerste verkenning van een thema.
  • BL*IdeaCheck.  Een volledig geïntegreerde kwal-kwant aanpak in samenwerking met onze partner Validators. Met IdeaCheck valideer je een concept of uiting op kwantitatieve wijze. Vervolgens verrijk je data met een diepgaande kwalitatieve analyse. De take-outs zijn grondig en concreet. Het is een unieke manier om snel en kosteneffectief informatie te verkrijgen. 

Hebben we je interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact op met Gaby om de onderzoeksmogelijkheden voor jouw vraagstuk verder te bespreken